Olympiatoppen har et overordnet ansvar for utviklingen av norsk toppidrett.  For stipendutøvere og landslag med prosjektstøtte har Olympiatoppen også et ansvar for holdningsarbeid, rådgivning og ansvarliggjøring av utøverne om eventuell bruk av kosttilskudd. Olympiatoppens anbefalinger vedrørende  kosthold og  bruk av kosttilskudd er forankret i NIF’s holdning til doping og organisasjonens anti-dopingarbeid og nedfelt i Olympiatoppens kosttilskuddsprogram.

Når en utøver inntar kosttilskudd, er det alltid en reell risiko for å få i seg forbudte stoffer eller forløpere til forbudte stoffer (stoffer som står på WADAs dopingliste). Det har vært flere tilfeller av positive dopingtester som følge av kosttilskudd de siste 10 årene, senest i OL i Sotsji. Bruk av produkter vi klassifiserer som ukjent og høy risiko, kan ha ført til at flere utøvere har avlagt positiv dopingtest i trening eller konkurransesituasjon.

For å redusere bruken av kosttilskudd og risikoen for positive dopingprøver i norsk toppidrett, har Olympiatoppen utarbeidet et nytt kosttilskuddsprogram. Sportssjefer, ledere, helseteam, trenere og utøvere plikter å sette seg inn i Olympiatoppes kosttilskuddsprogram.

Her kan du lese mer om programmet

Det nye programmet bygger på tidligere program, men vi ønsker å presisere en viktig endring:
Utøvere har kun lov til å bruke to kategorier kosttilskudd:

  1. Produkter som er inkludert i Olympiatoppens interne,  og spesielt kvalitetssikrede,  sortiment klassifisert som lav risiko.
    Eller/og:
  2. Produkter  hvor alle batcher er blitt sertifisert gjennom HFL laboratoriet (se link over for mer informasjon om denne sertifiseringen).

Dersom utøvere bruker andre kosttilskudd, vil dette få følger for stipendstøtte og faglig samarbeid med Olympiatoppen.
Olympiatoppens holdninger, kosttilskuddsrapportering, samt retningslinjer for markedsføring er uendret.

Se følgende linker for å få mer informasjon om dette:
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/kosttilskudd/olts_holdning/page1894.html
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/kosttilskudd/egenerklaering_og_rapportskjema/page3022.html http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/kosttilskudd/retningslinjer_for_markedsfoering/page6337.html

Har du spørsmål, eller ønsker informasjon om Olympiatoppens interne liste over kosttilskudd med lav risiko, ta kontakt med den fagpersonen på ernæring som jobber for ditt særforbund:
Anu Koivisto (anu.koivisto@olymåpiatoppen.no)
Heidi Holmlund (Heidi.holmlund@olympiatoppen.no)
Ina Garthe (ina.garthe@olympiatoppen.no)
 
Er du usikker på hvem du skal kontakte, spør send mail til Ina Garthe

 

Skrevet av NSSF den 14. jun 2014