Målet med akademiet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten, samt være et møtested for dagens unge ledere i norsk idrett.

Her blir man kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten.

Akademiet inviterer unge idrettsledere og andre til idédugnad og skolering innen olympiske verdier:
Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play. (Pierre de Coubertin, grunnleggeren av De moderne olympiske leker)

Målgruppe og søknadsprosedyrer
Ungdom i alderen 18-29 år. Erfaringsmessig er det rift om plassenes på Det Olympiske Akademiet grunnet høy kvalitet på undervisningsopplegget og gode foredragsholdere. Det er mange som ønsker å delta, og det er kun et begrenset antall plasser. NIF legger i 2013 opp til at alle ledd i organisasjonen skal være representert gjennom en bevisst fordeling av antall deltakerplasser.

Tidspunkt og sted
Torsdag 8. august kl.17.00: Oppmøte, registrering og enkel servering.

Akademiet avsluttes søndag 11. august med lunsj fra kl. 12.00-13.00.

Sted: Nansenskolen,Bjørnstjerne Bjørnsons gate 2, 2609 Lillehammer

Oppdatert program vil komme her.

Lik Olympisk akademi på facebook og få nyheter og oppdateringer.

Bindende påmelding innen 10. juni.

Deltakerne må selv bestille og betale reisen til Nansenskolen på Lillehammer. Ellers ingen egenandel. For ytterligere informasjon, kontakt Kathrine Godager på e-post: kathrine.godager@idrettsforbundet.no eller telefon 918 81 747.

 

 

Skrevet av NSSF den 29. apr 2013