Påmelding

Akademiets facebookside

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:
linda.jacobsen@idrettsforbundet.no eller kathrine.godager@idrettsforbundet.no

Programmet er ikke helt klart, men vil i løpet av kort tid bli lagt ut på hjemmesidene til Norges Idrettsforbund.

Skrevet av NSSF den 11. mai 2015