Olympisk Akademi 2016

Årets Olympiske Akademi er lagt til Lillehammer fra 4. til 7. august. Akademiet er for unge ledere og trenere i alderen 18-29 år.

Hvert år arrangerer Norges idrettsforbund Olympisk akademi – en møteplass for unge ledere mellom 18-29 år som er interessert og engasjert i idretten. Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten med høy kvalitet på undervisningsopplegget og gode og inspirerende foredragsholdere.

Olympisk akademi finner i år sted på Nansenskolen på Lillehammer mellom 4.-7.august 2016. Det endelige programmet er under utarbeidelse, men du kan lese mer om Olympisk Akademi, årets program og 5 grunner til å søke om plass her.

Meld deg på i dag (begrenset antall plasser). Søknadsfristen er 17.juni.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:
linda.jacobsen@idrettsforbundet.no eller kathrine.godager@idrettsforbundet.no