Hvem kan bruke løsningen?

Medlemmer/medlemmers foresatte kan betale krav fra egen klubb, f.eks. kontingent, treningsavgifter osv.

  • Utøvere/deltagere kan betale lisens og påmeldinger til arrangementer, konkurranser og kurs.
  • Klubber kan motta betalinger fra medlemmer (kontingent osv.) samt motta betalinger for påmeldinger til arrangement, konkurranser og kurs. Klubber kan også betale påmeldingsavgifter for egne utøvere til arrangement/konkurranser, samt lisens for utøvere.
  • Andre organisasjonsledd i idretten kan også bruke løsningen for å motta betalinger for påmeldinger til arrangement, konkurranser og kurs.
  • Særforbund kan motta betaling ifm. innkreving av lisenser.

 Organisasjoner som kan bli betalingsmottakere:
Lovverket krever at den organisasjonen som skal motta betalinger er registrert i Brønnøysundregistrene og har et gyldig organisasjonsnummer. I praksis betyr det følgende organisasjonsformer:

  • Idrettslag og klubber (*)
  • Idrettsråd
  • Idrettskretser
  • Særforbund
  • Særkretser

(*) I fleridrettslag er det selve idrettslaget som defineres som det juridiske objektet og de ulike aktivitetsgruppene må derfor samles inn under samme avtale som klubben. Ta kontakt med ditt idrettslag dersom din gruppe har behov for å ta i bruk løsningen.

Løsningen er utviklet i samarbeid med Buypass, som også leverer betalingsløsningen til Norsk Tipping.

Mer informasjon for klubb/arrangør


Mer informasjon for medlem/utøver/foresatte

 

Skrevet av NSSF den 15. nov 2013