NSSFs tekniske komité har vedtatt oppdatert reglement etter IBUs kongress i Moldova høsten 2016.

Oppdateringer i reglementet er markert med kursiv og rød tekst.

NSSF konkurranseregler for sesongen 2016-2017

Skrevet av NSSF den 01. nov 2016