Oppdatert konkurransereglement

Oppdatert konkurransereglement for 2016-2017 sesongen er nå klart.

NSSFs tekniske komité har vedtatt oppdatert reglement etter IBUs kongress i Moldova høsten 2016.

Oppdateringer i reglementet er markert med kursiv og rød tekst.

NSSF konkurranseregler for sesongen 2016-2017