En oppgradering til World Cup-standard vil dekke behovene til både topp- og breddeidrett innen skiskyting og nordiske grener, større arrangementer og turisme i anlegget året rundt.

– Utbyggingen befester vår rolle som verdens vinterhovedstad. Vi har et moderne skianlegg midt i byen til glede for alle. Samtidig er det viktig for byen at det avholdes internasjonale mesterskap og konkurranser i Holmenkollen, sier Melby.

Hovedelementene i oppgraderingen er tilbygg, ombygging og rehabilitering av arrangementhuset, toaletter for publikum, permanente smøreboder, ramper til skistadion og driftsgarasje. Byggingen starter i 2014, slik at all oppgradering er ferdig til Oslo skal være vertskap for VM i skiskyting i 2016.

– Norges Skiskytterforbund er meget godt fornøyde med vedtaket til Oslo kommune, som vil utvikle Holmenkollen nasjonalanlegg på nødvendige områder for gjennomføring av VM i skiskyting og fremtidige World Cup arrangement, sier generalsekretær Rakel Rauntun i Norges Skiskytterforbund.

– Etter utbyggingen til ski-VM i 2011 har det flotte anlegget vært i bruk hver eneste dag.

Her er det er hundrevis av arrangementer, i tillegg til treninger sommer og vinter. At dette kommer på plass er en meget positiv nyhet for arrangørene og de mange tusen brukerne av Holmenkollen, sier generalsekretær Bente Lier i Skiforeningen.

I byrådets tilleggsinnstilling er kostnadene foreløpig beregnet til 118,5 millioner kroner, hvorav 100 millioner foreslås avsatt i 2014 og 18,5 millioner kroner i 2015.

Byrådet vil søke Kulturdepartementet om tilskudd til prosjektet siden Holmenkollen er et nasjonalanlegg. Staten kan bidra med inntil 50 % av utgiftene, og eventuelt tilskudd fra staten vil komme som fradrag i kommunens investeringsutgifter i anlegget.

Skrevet av NSSF den 15. nov 2013