I oppropet står det følgende:

Opprop fra de vinterolympiske særforbundene
De vinterolympiske særforbundene i Norge mener at et OL og Paralympics på hjemmebane ville gitt norsk idrett og det norske samfunnet en rekke unike utviklingsmuligheter.
Vi ville fått:

  1. Rekruttert en ny generasjon til frivillig arbeid for norsk idrett.
  2. Økt rekruttering til våre olympiske vinteridretter.
  3. Krevende prosjektoppgaver som ville utviklet kompetansebasen og gjennomføringsevnen i hele idrettsbevegelsen.
  4. Bygget en rekke idrettsanlegg i det største vekstområdet i Norge, der etterslepet for nyanlegg er stort og behovet for idrettens sosialiserende og integrerende funksjon kanskje er størst.

Vi er derfor svært skuffet over at regjeringspartiene ikke fremmet OL/PL 2022-saken til behandling i Stortinget og fratok oss muligheten å arrangere OL og Paralympics på «vår måte» i 2022.
 
De vinterolympiske særforbundene vil understreke det positive i at en rekke politikere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå underveis i OL/PL 2022-prosessen har understreket behovet for et anleggsløft for idretten over hele landet. Vi deler disse politikernes syn på behovet for et slikt løft. De vinterolympiske særforbundene vil derfor være aktive og positive medspillere for å nå våre felles mål om en snarlig bedring av anleggssituasjonen for norsk idrett.
 
Vi oppfordrer våre lokale organisasjonsledd til å ta kontakt med respektive myndigheter i kommuner, fylkeskommuner og med de respektive stortingsbenker med sikte på å komme sammen for å drøfte form og fremdrift for en slik anleggssatsing.
 
Vi understreker at denne økte tilleggssatsingen på nye idrettsanlegg må finansieres over egne bevilgninger i statsbudsjettet i henhold til en overordnet plan som strekker seg over flere år i tillegg til de ordinære spillemidlene fra Norsk Tipping.

Signert av:
Harald Rolfsen, Norges Ake-, bob- og skeletonforbund
Morten Søgard, Norges Curlingforbund
Erik Røste, Norges Skiforbund
Cecilia Flattum, Norges Snowboardforbund
Tore Bøygard, Norges Skiskytterforbund
Runde Gerhardsen, Norges Skøyteforbund
Gerhard Nilsen, Norges Ishockeyforbund

Skrevet av NSSF den 01. des 2014