Norges Skiskytterforbund var for første gang på turne med Spenning i Sikte sommeren 2015, og vi gjentok suksessen i 2016. Sommeren 2017 skal vi ha 10 turnestopp og din klubb, liten som stor, har anledning til å søke om å få besøk av Spenning i Sikte. Dette gjelder også klubber som har hatt besøk i forbindelse med tidligere turneer. 

Hovedmålet for sommerturneen Spenning i Sikte 2017 er:

  • Å øke rekrutteringen.
  • Kompetanseheving i skiskytterklubber.

Turneen skal gjennomføres som følger:
Turneen vil foregå over to dager: fredag og lørdag.

  • Fredag gjennomføres på din klubb sin skiskytterarena/klubbhus. Skiskytterforbundet organiserer en treningsøkt for den aldersgruppen vi blir enige om, og det blir gjennomført temaforedrag i klubbhuset.
  • Lørdag gjennomføres i sentrum av byen eller tettstedet, dette for å synliggjøre skiskyttersporten. Her vil smøretraileren være tilstede, og det blir laserskyting og andre aktiviteter.

Krav til klubben

  • Klubben må stille med 15 frivillige over 15 år, til aktiviteten i by/tettsted lørdag. Klubben lager en flyer med informasjon om klubben og når/hvor og hvordan barn i ditt nærområde kan starte med skiskyting.
  • Stille klubbhus/arena, utøvere, foreldre og trenere til disposisjon fredag.
  • Klubben må gjennomføre en skiskytterskole, 10 kvelder etter NSSF sin mal i etterkant av turnestoppen, samt kurskvelden Rent Idrettslag fra Antidoping Norge.

Klubben får en utstyrspakke
Klubbene som får Sommerturneen Spenning i Sikte på besøk får en utstyrspakke til verdi av 60.000 kr til bruk for videre rekrutteringsarbeid.

Du søker på følgende måte:
Din klubb sender inn søknad her

Søknadsfrist er 16. februar 2017

Behandling av søknaden
Det er NSSF sin utviklingskomité som behandler søknadene og bestemmer hvem som skal få turnestoppene sommeren 2017. Klubbene som blir plukket ut vil bli kontaktet for avklaring av dato, tid og sted m.m. Og blir offentliggjort 20. mars.

 

 

Skrevet av NSSF den 17. jan 2017