Hvis det er flere søkere fra en og samme krets, må kretsen sende inn en prioritert liste på aktuelle søkere og med en kort begrunnelse innen 15. mars til nssf@skiskyting.no

Søknadsskjema

Søkers prioriteringer

Skrevet av NSSF den 06. feb 2015