Søknadsskjema

Interesserte klubber sender inn søknad til sin krets innen 20. oktober.

Hvis det er flere søkere fra en krets, bes kretsen sende inn alle søknadene i en prioritert rekkefølge med begrunnelse, innen 1. november til: nssf@skiskyting.no.

Turnusen er som følger

  • NM senior: Øst
  • NM junior: Midt
  • HL: Nord
  • NM Rulleskiskyting: Øst

 

Skrevet av NSSF den 07. okt 2013