Påminnelse – søknadsfrist nasjonale arrangementer

Søknadsfristen for nasjonale arrangementer er forlenget til 20. oktober for søknader fra klubb til krets. Og til 1. november fra krets til forbund.

Søknadsskjema

Interesserte klubber sender inn søknad til sin krets innen 20. oktober.

Hvis det er flere søkere fra en krets, bes kretsen sende inn alle søknadene i en prioritert rekkefølge med begrunnelse, innen 1. november til: nssf@skiskyting.no.

Turnusen er som følger

  • NM senior: Øst
  • NM junior: Midt
  • HL: Nord
  • NM Rulleskiskyting: Øst