Regelen nasjonalt og internasjonalt er som følger:

8.5.2 Lading og tømming
Etter start i en konkurranse er det forbudt å åpne sluttstykket eller ta ut magasin fra magasinholder eller låskassa, unntatt når utøveren har stoppet på matta. Lading og tømming av geværet kan bare (…)

Praksisen er som følger:
Utøveren blir disket etter straffebestemmelsene kun i de tilfellene hvor løperen åpner opp sluttstykket mellom rød markering på standplass (10 meter før og etter standplass) og til utøveren er på matta. 

Intensjonen med regelen:
Man ønsker å unngå mange tomhylser på samme sted som ødelegger ski i området på skytebane.

Skrevet av NSSF den 07. jan 2016