Program

28. oktober
18:00 – 18:05 Velkommen v/ Erlend Slokvik
18:05 – 18:35 VIPPS.no v/ Even Wetten fra DNB
18:35-18:50 Holmenkollen Skifestival v/ Line E. Elvsveen
18:50-19:10 Biathlon Target Analyzer v/ Eirik Hevrøy
19:10 – 19:20 Pause
19:20 – 19:40 Midt i Drammen v/ Arne Madsen
19:40 – EQ Timing v/ Per Arne Jakobsen
21:00 – Middag 

29.oktober
07:00 Frokost
08:00 -08:30 Oppdateringer i reglementet v/ Tore Bøygard
08:30-09:30 TK saker og caser til diskusjon v/ Arne Horten
09:30-09:45 Pause
10:00-10:30 Forberedelser til arenaproduksjon v/ Christian Gedde-Dahl
10:30-11:00 Rigg av stadion v/ Jarle Tvinnereim
11:00-12:00 Lunsj
12:00- 14:45 Arrangør og TDer jobber sammen
14:45-15:00 Oppsummering og avslutning

08:00 – 15:00 Tidtakermøte v/ Per Arne Jakobsen

Mer informasjon om arrangørkonferansen 2016

 

Skrevet av NSSF den 16. okt 2016