Program:

Fredag 7.juni

Fra 17.00 Kaffe/te og baguetter

18.00 Velkommen til ledermøtet v/ President Tore Bøygard
Evt. andre hilsningstaler

18.15 Prosess ny lisensordning v/ Norwegian Broker

19.00 Klubbadmin.no, Nytt verktøy for klubbene som kommer utover høsten 2013 
v/Christian Brosø

19.20 Pause

19.30 Informasjon om VM 2016
v/Styreleder for VM 2016 AS Inge K. Hansen og Rakel Rauntun

Representasjon hovedkomite for VM 2016
v/Torfinn Løland og Tore Bøygard 

20.15 Avslutning temamøte dag 1

21.00 Middag


Lørdag 8. juni

09.00 Utviklingskomiteen
Status Langtidsplan for 2010-14
Ny langtidsplan 2014-18
Diskusjon/gruppearbeid 

12.00 Pause

12.20 Regionsinndeling

13.00 Lunsj

14.00 Regionsinndeling fortsettelse

15.00 Teknisk komite / Arrangement

16.00 Pause

16.30 Teknisk komite / Arrangement forts.

17.30 Avslutning temamøte dag 2

18.30 Buss til Bryggjen i Bud

19.30 Middag Bryggjen i Bud, Havets Buffet med dessert
(ca. 22.00 retur til hotellet)


Søndag 9. juni

09.00 Toppidrett v/Per Arne Botnan og Erlend Slokvik
Film, oppsummering av skiskyttersesongen 2012/13
Landslagsstruktur sesongen 2013 – 2014
Ny strategi på NSSFs kraftsentersatsing?

10.45 Pause og utsjekking fra hotellet

11.15. Antidoping Norge
NSSFs antidoping policy og beredskapsplan
ADNs Rent Forbund og Ærlig talt kampanje

12.00 Inspirasjon:
Eikesdal – alle barna i bygda driver med skiskyting, presentasjon og bilder
Møre & Romsdal Skiskytterkrets

12.45 Oppsummering av ledermøtet

13.00 Lunsj og avreise


Med forbehold om evt. justeringer på programmet. Det vil ikke bli justeringer på start- og sluttidspunkter for ledermøtet.

 

Skrevet av NSSF den 24. mai 2013