Mer informasjon

Hvem kan søke?

  • Klubber med medlemskap i Norges Skiforbund eller Norges Skiskytterforbund og kommuner kan søke.
  • Det gjøres oppmerksom på at søker må være eier av anlegget det søkes om midler til.
  • Det vil ikke gis tilskudd til ferdigstilte anlegg.

Frister:

  • Søknadsfrist til skikrets/skiskytterkrets er 15. januar 2017
  • Kretsene sender sin innstilling til forbundene innen 31. januar 2017
  • NSF/NSSF vil gi sin innstilling til Kulturdepartementet innen 01.mars 2017

Spørsmål vedrørende ordningen rettes til Roar Nilsen på e-post roar.nilsen@skiskyting.no

Kretsenes innstilling med videresendelse av søknader rettes til roar.nilsen@skiskyting.no

Skrevet av NSSF den 19. okt 2016