Mer informasjon 

Hvem kan søke?
Klubber med medlemskap i Norges Skiforbund eller Norges Skiskytterforbund og kommuner kan søke. Det gjøres oppmerksom på at søker må være eier av eller ha leieavtale i anlegget det søkes om midler til.

Frister:
Søknadsfrist til skiskytterkrets er 15. januar 2016
Kretsene sender sin innstilling til forbundet innen 31. januar 2016
NSF/NSSF vil gi sin innstilling til Kulturdepartementet innen 15.februar 2016. 

Spørsmål vedrørende ordningen rettes til Roar Nilsen på e-post roar.nilsen@skiskyting.no

Kretsenes innstilling med videresendelse av søknader rettes til roar.nilsen@skiskyting.no.

Skrevet av NSSF den 25. nov 2015