Sunn Jenteidrett er et samarbeid mellom Norges Friidrettsforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Skiforbund og Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Forbund bidrar også inn i prosjektet. Sunn Jenteidrett ble stiftet som et prosjekt over 5 år i 2008, i 2013 ble prosjektet faset over til et fast foretak hos de fire eierforbundene.

Sunn Jenteidrett har som målsetting å holde friske utøvere friske, med fokus på målgruppen jenter i alderen 13-22 år. Sunn Jenteidrett jobber med flere delprosjekter inn mot eierforbundene, videregående skoler med fokus på utholdenhetsidrett, samt Sunn Jenteidrettscamper. Se mer på www.sunnjenteidrett.no. Da vår nåværende prosjektleder skal over i ny jobb, søker vi hennes etterfølger:

Prosjektleder for Sunn Jenteidrett

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere arbeidet med Sunn Jenteidrett innen de ulike prosjektområdene
 • Utarbeide langsiktige og kortsiktige mål og handlingsplaner for Sunn Jenteidrett
 • Organisere Sunn Jenteidrettscamp
 • Kompetanseheving og foredragsvirksomhet
 • Økonomistyring og markedsarbeid
 • Personalansvar for ett årsverk
 • Fronte prosjektet eksternt

Vektlegges ved ansettelse

 • Erfaring fra prosjektledelse/prosjektarbeid
 • Kjennskap til og erfaring fra idrett/frivillige organisasjoner
 • Utdannelse fra høyskole/universitet vil være en fordel
 • Gode lederevner; du er flink til å motivere og kommunisere, liker å jobbe i team og få det beste ut av andre

Vi søker en person som er resultatorientert, selvstendig og har meget gode samarbeidsevner. Du er utadvendt, initiativrik, strukturert og du har evne til nytenkning og utvikling innen prosjektledelse. I tillegg må du ha gode kommunikative evner både skriftlig og muntlig.

Til daglig vil stillingen ha tilholdssted på Ullevaal stadion, det må påregnes noe reising.

Stillingsbrøken er 100 % i en engasjementsstilling for 3 år. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 16. januar 2015

Søknad med CV merkes ”Prosjektleder Sunn Jenteidrett” og sendes på e-post til nssf@skiskyting.no. Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Skrevet av NSSF den 19. des 2014