Referat og presentasjoner fra ledermøtet

Nå kan du lese referatet og presentasjonene fra ledermøtet i Molde 7.-9. juni 2013.

Referat

Program for ledermøtet

Notat – sak om kraftsenterstrategi og regioninndeling

Presentasjoner: