Deltakere:
Inntil 30 jenter og inntil 30 gutter 15-16 år.

Regionskvoter:

  Jenter Gutter
Sør 2 2
Øst 19 18
Vest 2 2
Midt 4 5
Nord 3 3

Landsdelene er tildelt en kvote beregnet slik:

  1. Resultater for de 15 beste i HL 2015 klasse 15 år. Sammenlagt plassiffer normal og sprint. Ved likt plassiffer teller samlet slutt-tid.
  2. Antall lisenser i klasse 14 og 15 år i sesongen 2014/15. Regionene får tildelt inntil 15 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.
  3. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1 og 2, skal de få tildelt plass på bekostning av tildelte lisensplasser (pkt 2) 

Kriterier:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Hvis to eller flere løpere har likt sammenlagt plassiffer og noen av disse har to like plassiffer der ett av disse skal strykes, skal det strykes plassiffer slik at flest mulig tellende renn der alle har deltatt teller i sammenlagt sluttid. Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle.

Forfall:
Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.

Uttak:
Innen 25. februar 2016 med rangering av løpere fra hver region.

Region Øst: Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal, Oslo/Akershus
Region Sør: Rogaland, Agder
Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane
Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Region Nord: Nordland, Troms, Finnmark    

Skrevet av NSSF den 04. sep 2015