§ 16 SESONGSTART SJUSJØEN – ARRANGEMENTSBESTEMMELSER
Det nasjonale konkurransereglementet skal følges så langt det er mulig. Reglene kan avvikes hvor TD har gitt sin godkjenning og det klart framgår av innbydelsen/lagledermøtet at andre regler blir fulgt. Norske sikkerhetsregler og kontrollrutiner skal uansett følges, og det må opplyses om dette spesielt til utenlandske deltakere. Kontrollmerket skal benyttes av alle løpere, også utenlandske løpere i nasjonale renn.

KLASSER OG KONKURRANSER

Konkurranseklasser
Det er én klasse for kvinner og én klasse for menn. 

Rennprogram
Det arrangeres sprint lørdag og fellesstart søndag. 

Deltakerbegrensning sprint
På sprint kan det delta inntil 100 kvinner og inntil 110 menn i det TV-sendte rennet. Det kan åpnes opp for flere deltakere utenfor TV-sendingen. 

Følgende kan meldes på til sprinten

  1. Løpere på nasjonale landslag (elite, utvikling og junior).
  2. Seniorløpere, også utenlandske (deltakelse begrenses etter nivå).
  3. De tre beste 20-åringer fra klassen 20-21 år sesongen før, deretter den beste i klasse 19 år og videre en fra hver av disse klassene (utenom løpere i punkt 1). Rangering etter internasjonale resultater sesongen før, deretter Norges Cup (NC). Klassene 17-19 år kan ikke delta på sprinten, med unntak i pkt 1.

Trekning startnummer sprint
NSSF lager en rangering hvor de antatt beste løperne starter til slutt.

Deltakerbegrensning fellesstart
På fellesstart kan det starte inntil 40 menn i den TV-sendte delen. 

I den andre delen hvor det ikke er TV-sending, kan det starte inntil 80 menn. Antall deltakere på fellesstart kvinner avgjør antall heat.

Rangering fellesstart (den TV-sendte delen)

  1. 30 beste løperne fra sprinten dagen før, som deltar i fellesstarten.
  2. Inntil 10 løpere får frikort tildelt av NSSF.
  3. Startrekkefølgen settes opp av NSSF.

Rangering av fellesstart (ikke TV-sendt del)
Etter at de beste løperne har blitt tildelt startnummer i den TV-sendte delen, rangeres utøvere ut i fra følgende kriterier: 

  1. Løpere på nasjonale landslag skal starte i heat 1.
  2. Inntil 10 løpere får frikort tildelt av NSSF.
  3. Startrekkefølgen settes opp av NSSF.

Innskytingslister
Alle norske- og utenlandske landslag blir tildelt skive med start fra skive 1 og utover. For sprinten gjøres dette etter rangering av nasjonscupen totalt fra IBU, basert på World Cup liste totalt etter forrige sesong. For fellesstarten settes innskytingslisten opp med bakgrunn i startliste for fellesstart (eks st. nr 1, 41 og 81 skyter på skive 1, st nr. 2, 42 og 82 skyter på skive 2 osv.)

Tildeling av startnummer og startspor
NSSF foretar tildeling av startnummer/startspor i alle heat.

Løpere som blir tatt igjen med en runde
Løper som blir tatt igjen med en runde blir tatt ut av løpet.

Premieutdeling
De seks beste løperne får premie rett etter konkurranseslutt.

Skrevet av NSSF den 27. okt 2016