Aktuelle løpere vil få tilsendt en invitasjon til samlingen per mail i løpet av uke 20.

Det vil i år, og årene fremover, kun være åpent for de to eldste juniorklassene. Dette for å begrense antallet deltagere.

 

Skrevet av NSSF den 09. mai 2016