Påmelding åpnet tirsdag 15. oktober kl. 10.00 for gutter 15-16 år og kl. 10.15 for jenter 15-16 år. 

Påmelding gjøres som vanlig enten via www.minidrett.no eller sportsadmin.no Merk at det er ett renn for gutter 15-16 år og ett renn for jenter 15-16 år.

Det er kun de 40 første jentene og 60 første guttene som får mulighet til å starte. Det betyr at Norges Skiskytterforbund legger ut en liste på hvilke utøvere som får delta, ut i fra hvem som var først til å melde seg på. Merk at selv om man får kvittering på at vedkommende har meldt seg på, så betyr ikke det nødvendigvis at man får starte. Listen over hvem som får delta kommer i løpet av oktober på hjemmesiden.

Ved spørsmål knyttet til påmelding ta kontakt med tidtakersjef Vigdis Thingelstad på e-post: vigdis@idrettsforbundet.no

Skrevet av NSSF den 14. okt 2013