Det er viktig å sjekke avtrekksvekten på våpen for å redusere risikoen for at det skal skje uhell, for sikkerheten til utøverne, de foresatte og trenerne, og også for at klubben har gjort det den er forpliktet til.

Det kan være lurt å sjekke avtrekket opptil flere ganger i løpet av året.

I NSSFs nasjonale konkurransebestemmelser heter det i punkt 4.2.2.5 Kontroll av våpen på standplass (for 16 år og yngre):
For aldersklassene 16 år og yngre er klubbene ansvarlige for at alle våpen, både lagsvåpen og våpen i privat eie hos klubbmedlemmer, holder kravet om 0,5 kg tyngde på avtrekket.

NSSF konkurransereglement 2013-2014

Det ble i fjor også sendt ut en sikkerhetsbrosjyre til alle klubber som omhandlet sikkerhet, bruk og behandling av skiskyttervåpen.
Under punkt 1 Sikkerhetsregler, står det i nederste punktet: pass på at avtrekksvekten er 0,5 kg eller mer på våpenet.

Sikkerhetsbestemmelser og våpenregler

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med aktivitetskonsulent Åshild Sporsheim på e-post: ashild.sporsheim@skiskyting.no.

Skrevet av NSSF den 22. jan 2014