NTSSK og STSSK har sammen utarbeidet en modell for arbeid med skiskyting som toppidrett i Trøndelag. Olympiatoppen og NSSF har vært delaktig i arbeidet. Et ledd i denne modellen er et felles regionlag for utøvere på vgs, på tvers av skoler og team, som skal gi et supplerende utviklingstilbud til de beste utøverne. Det er lagt opp til 3 samlinger, én på vår og to på høst. Det er kretsene som har ansvaret for dette regionlaget, men all planlegging og gjennomføring skjer i regi av trenerne på de 4 skolene som har skiskyting (Orkanger, Heimdal, Meråker og Steinkjer).

Skrevet av Kjetil Værnes den 05. mai 2022