– Norsk idrett er ikke uberørt over dagens flyktningsituasjon og har opprettet et eget fond. Vi ønsker å strekke ut en hjelpende hånd med en invitasjon om deltakelse i idretten, og nå kan idrettslag rundt om i Norge gjøre en forskjell for de flyktningene som kommer, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Norges idrettsforbund ønsker å dele idrettsglede for alle og vil oppfordre til en stor, felles dugnad for å inkludere alle som nå kommer til Norge inn i idrettens fellesskap. Som sitt bidrag vedtok Idrettsstyret 9. september i år å bevilge 500.000 kr til et fond for å understøtte idrettslagenes arbeid, både med tiltak for å møte dagens akutte situasjon, og med det langsiktige arbeidet for et mer inkluderende samfunn.

Tidligere i høst inngikk også Norges idrettsforbund og Integrerings – og mangfoldsdirektoratet en avtale som går ut på at 200.000 kroner skal bevilges til tiltak rettet mot flyktninger.

Idrettspresidenten oppfordrer nå alle idrettslag som finnes i samme lokalsamfunn som asylmottakene om å engasjere seg. – La barnas ønske om å bidra få et utløp gjennom idrett i fellesskap. Engasjer dere som foresatte, trenere og ledere for å synliggjøre idrettslagenes kraft i sine lokalsamfunn, sier Tom Tvedt.

Målet med fondet
Målet med fondet er å gi en meningsfull opplevelse gjennom idrett som aktivitet på mottak for asylsøkende, rekruttere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn til idrettslagene som utøvere, trenere og ledere og ikke minst inspirere til inkluderende idrettslag. 

To søknadskategorier
Det er to ulike kategorier idrettslag kan søke om midler fra – henholdsvis idrettsaktivitet på selve flyktningmottaket eller gjennom inkludering i ordinær idrettsaktivitet.

Les mer og søk penger fra NIFs flyktningfond

Skrevet av NSSF den 29. sep 2015