Alle utøvere som betalte lisens i fjor, skal ha mottatt ny innbetalingsinformasjon automatisk på sin registrert e-postadresse.
For nye utøvere, vil klubben måtte registrere sine lisenstakere.
Dette gjøres i Sportsadmin av klubbens lisensansvarlig.
Vilkår og priser vil være lik som for fjorårssesongen.
Les mer her: http://www.skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/lisensinformasjon/

 

 

Skrevet av NSSF den 02. mai 2018