Dette er grunnleggende opplæring i skytetrening inkludert sikkerhetsbestemmelser,- og fysisk trening på ski og barmark.

Hefte Skiskytterskolen bør deles ut til deltakerne. Dette koster kr.50,- og bestilles i Idrettsbutikken. Heftet kan også lastes ned her.

De som fullfører skolen får luer og diplomer. Dette bestilles hos roar.nilsen@skiskyting.no.

Oppgi navn og alder på deltakerne. I tillegg leveringsadresse, e-post og mobilnummer.

De fleste klubbene krever at en foresatt er med på hele opplegget.

Tips og eksempel på hvordan man kan få med flere deltakere på Skiskytterskolen:

– For å få med flere jenter har det vist seg at dersom man har egne jentetreninger de første kveldene, er det flere jenter som melder seg på.

Vellykket opplegg gjennomført i Sokna IL:
”Vi annonserte i to lokalaviser samt sendte ut en lapp med info om skiskytterskolen til utdeling på skolene i bygda vår og nabobygda Støren.

Alder fra 8 år og oppover. 12 meldte seg på skiskytterskolen, og 11 har deltatt. De har vært i alderen 8 år til 12 år. Skolen har vært gratis for de som har vært med.

En dag og tre kvelder har vi hatt skiskytterskole. Vi starta med sikkerhetskurs for både unger og voksne. Det er som kjent et krav for alle som ønsker å være med på skiskyting å ha dette kurset, og det er sikkerhet vi har fokusert på gjennom hele skolen, og treningene videre også. Vi har hatt mye skyting, og alle har allerede fått god tak på skytinga. Siste kvelden måtte vi la skia stå pga blankis, men på alle treningene før har skia vært brukt.

Foreldre av unger som har vært med en stund er trekt inn som hjelpere/instruktører. Første dagen var det en erfaren voksen pr ny unge. Det er viktig både for sikkerheten, opplæring av unge og foreldre, og en får da god tid til hver enkelt slik at rutiner og regler læres fort. Andre og tredje kvelden var det en voksen pr to unger, og siste kvelden var det en voksen pr tre unger. Når de nye skal delta på våre vanlige treninger etterhvert, gjør vi det slik at de nye fordeles utover og blir med de som har vært med en stund. Vi lager små grupper på to-fire unger som en av foreldra får ansvar for den kvelden.

Vi har lagt stor vekt på det sosiale. Første dagen hadde vi felles mat for både store og små midt på dagen. Da informerte vi en god del om skiskyting i idrettslaget vårt og mere generelt om sporten. Siste kvelden var det felles mat og kakao for både store og små etter treninga. Da var skiskytterskolen og trening for den yngste gruppa vår samtidig, slik at foreldre og unger ble litt kjent med hverandre. En del er kjente fra før, men ikke alle iom at de kommer fra to bygder. Eget info-ark om aktiviteten i Sokna skiskyting ble delt ut. Her informerer vi om treningstider, trenere, poengrenn, treningsavgifter osv. Og til slutt den kvelden, fikk alle som har gjenomført skiskytterskolen utdelt et diplom og en fin skiskytterlue til premie. Etter at skolen nå er ferdig, kan ungene bli med på de vanlige treningene for yngste gruppe. Og det gleda de seg til!”

Vi har også fått inn andre fine historier om skiskytterskoler rundt omkring i landet. Håper denne reportasjen fra Sokna kan være til inspirasjon!

 

Skrevet av NSSF den 31. jan 2013