For de utøverne som skal ha med enten skole- eller teamnavnet bak klubben på start- og resultatlister, må man legge inn dette ved første konkurransepåmelding, se bildet under.

For de som ikke er en del av skolen eller teamet, kan man fjerne dette ved påmelding ved å ta bort dette navnet.

Deretter skal det i utgangspunktet gå automatisk riktig hver gang etter det.

Trenger du hjelp, ta kontakt med support@eqtiming.no

Pamelding team og skoler.jpg 

Skrevet av NSSF den 01. sep 2016