blink.JpegVi fortsetter den vanlige skytekonkurransen også i år:
Skytetest NSSF 1. 40 ligg + 40 stå 3-delt skive (5-3-0-poeng).
Det er viktig at alle bruker samme blink på testen.
For liggende gjelder 5 poeng innenfor stiplet linje 2 cm, og 3 poeng mellom stiplet linje og heltrukken linje 4,2 cm.
For stående gjelder 5 poeng innenfor stiplet linje 8,2 cm og 3 poeng mellom stiplet linje og heltrukken linje 11,2 cm.
Hvis kula tangerer linja regnes det for treff.
Merk at heltrukken linje er noe mindre enn åpningen på selvanviseren som er 4,5 cm på liggende og 11,5 cm på stående.
Alle må bruke skiven som kan kjøpes på www.idrettsbutikken.no eller tilsvarende skive (se bildet).

To planlagte tester teller (kan ikke velge og vrake fra mange tester).
Testene må være bekreftet av trener/leder.

En test i juni/juli. Ingen skytetidsbegrensning.
En test i august / september (innen 15. september), skytetid 40 ligg / 35 stå.

Testene skal gjennomføres utendørs (ikke i hall).

20/20 skudd test
Vi ønsker at flest mulig også kan sende inn resultat fra 20/20-test på ti-delt skive.
Dette teller ikke i kvalifisering.
Hensikten er at vi ønsker å se nivået på presisjon for våre juniorer og om det er sammenheng mellom resultatene på Nssf 1 og 20/20-testen.
Det vil bli en evaluering av dette på trenermøtet under NM rulleskiskyting.

Resultat sendes roar.nilsen@skiskyting.no innen 15. september.
Husk å notere hvilken klasse de skal gå i kommende sesong. 

Det åpnes for at de 15 beste i hver klasse (kvinner og menn i samme klasse) får skyte finale fredag 23. september ifm. NM rulleskiskyting.
20 skudd selvanviser (L-L-S-S)
Skytetid 40 sek ligg 35 sek stå.

 

 

Skrevet av NSSF den 17. jun 2016