Følgende prosjekter er søknadsberettiget:

  • Prosjekter som gjelder rekruttering og/eller utdanning.
  • Prosjektet må være forankret i et av målene/tiltakene i Langtidsplanen for NSSF 2014-2018.
  • Prosjekter som «skiller seg ut» fra det som inngår i det ordinære arbeidet i klubber/kretser/team og er aktivitetsfremmende.

Søknadsfrist: Fredag 20. mai 2016
Søknaden sendes til: marian.lyngsaunet@skiskyting.no

Søknaden behandles av NSSF sin Utviklingskomité. Søknader som får innvilget midler blir offentliggjort på NSSF Ting i Stavanger den 27.-29. mai 2016.

Les mer om søknad til innovative prosjekter og se søknadsskjema her

 

Skrevet av NSSF den 03. mai 2016