Søk om innovative prosjektmidler

Styret i Norges Skiskytterforbund har gitt utviklingskomiteen oppdraget med å utlyse og saksbehandle innovative prosjektmidler. Klubber, kretser og team med kommersiell kontrakt kan søke.

Prosjektene som får støtte må støtte opp under målene i langtidsplanen, de må være egnet til å «skille seg ut» fra det som inngår i det ordinære arbeidet i klubber/kretser/team og støtten som gis skal være av en slik størrelse at det utgjør noe mer enn en symbolsk motivasjon.

Dette for å gi aktører som lager kreative og ikke minst gode opplegg som kan skape ekstra aktivitet – en ekstra motivasjon.

Total sum for utdeling er kr. 300 000,-

Søknadsfrist er 18. mai 2015. Søknad sendes på e-post til marian.lyngsaunet@skiskyting.no 

Les mer om søknad til innovative prosjekter og se søknadsskjema her