Har idrettslaget ditt som mål å legge til rette for, og rekruttere flere mennesker med funksjonsnedsettelse? Eller å inkludere flere mennesker med innvandrerbakgrunn? Eller vil idrettslaget skape et idrettstilbud for å bidra til bedre fysisk og psykisk helse for andre utsatte grupper? Da kan dere søke om midler. 

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i januar 2017 er 15. august 2016.

Les mer her

Skrevet av NSSF den 24. jun 2016