Søk om midler fra Extrastiftelsen

Nå kan din skiskytterklubb søke om midler fra Extrastiftelsen til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper.

Har idrettslaget ditt som mål å legge til rette for, og rekruttere flere mennesker med funksjonsnedsettelse? Eller å inkludere flere mennesker med innvandrerbakgrunn? Eller vil idrettslaget skape et idrettstilbud for å bidra til bedre fysisk og psykisk helse for andre utsatte grupper? Da kan dere søke om midler. 

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i januar 2017 er 15. august 2016.

Les mer her