Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper. Les mer på www.extrastiftelsen.no.

Du kan søke om små og store beløp, og midlene kan gå til lønn til prosjektleder og utstyr, dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet kan være 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrister
For prosjekter med oppstart høsten 2017: 15. februar 2017
For prosjekter med oppstart våren 2018: 15. august 2017

For å bli opprettet som søker, end en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes da som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Mer infomasjon finner du her

Skrevet av NSSF den 06. des 2016