Norges idrettsforbund (NIF) gjør idrettens organisasjonsledd oppmerksom på utlysning av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Det kan søkes innenfor tre virksomhetsområder: Forebygging, rehabilitering og forskning.

Målgruppe
Prosjektene må gjennomføres i Norge og må rette seg mot utsatte grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med innvandrerbakgrunn, mennesker med en psykisklidelse og rusavhengighet, eldre eller inaktive barn og voksne.

NIF arrangerer gratis kurs for nye søkere mandag 8. april 2013 i Brann-losjen, Ullevål stadion kl 09.00 -17.00.

Søknadsfrist 15. mai.

Les mer om utlysning av milder fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering

 

 

Skrevet av NSSF den 04. apr 2013