Søknad til NM junior og HL

Vi åpner for at klubber fra hele landet kan søke om NM junior og Hovedlandsrennet for sesongen 2018-19. Søknadsfrist er 10. oktober.

Klubbene sender søknad til kretsen.

Hvis det er flere søkere fra én krets ønsker vi at kretsen skal sette opp en prioritert liste med begrunnelse.

Søknaden sendes fra kretsen til nssf@skiskyting.no innen 10. oktober