Søknadsfrist for nasjonale arrangementer

Det nærmer seg søknadsfrist til å søke NM junior, NM senior, NM rulleskiskyting og Hovedlandsrennet for sesongen 2015-2016.

Hvis det er flere søkere fra en krets bes kretsen sende inn alle søknadene i en prioritert rekkefølge med begrunnelse, innen 1. oktober til: nssf@skiskyting.no.


Turnusen er som følger

  • NM senior: Øst
  • NM junior: Midt
  • HL: Nord
  • NM Rulleskiskyting: Øst

 

Vi benytter også anledningen til å minne klubber på at fristen for å legge inn rennsøknader i Sportsadmin er 15. september.