Klubbene sender søknadsskjema til sin krets. Kretsene skal sende søknadene videre til Norges Skiskytterforbund på e-post nssf@skiskyting.no innen 1. oktober.

Kretsen prioriterer søknadene hvis det er flere søkere fra kretsen, og legger ved en begrunnelse for prioriteringen. 

Søknadsskjemaer til NM senior, NM junior, NM rulleskiskyting og Hovedlandsrenn

Arrangørkontrakter for NM senior, NM junior, NM rulleskiskyting og Hovedlandsrenn

Skrevet av NSSF den 31. aug 2015