Søknadsfrist NM og HL

Fristen for å søke om å arrangere NM rulleskiskyting i august/september 2017 og NM senior, NM junior og Hovedlandsrenn vinteren 2018 er 1. oktober 2015.

Klubbene sender søknadsskjema til sin krets. Kretsene skal sende søknadene videre til Norges Skiskytterforbund på e-post nssf@skiskyting.no innen 1. oktober.

Kretsen prioriterer søknadene hvis det er flere søkere fra kretsen, og legger ved en begrunnelse for prioriteringen. 

Søknadsskjemaer til NM senior, NM junior, NM rulleskiskyting og Hovedlandsrenn

Arrangørkontrakter for NM senior, NM junior, NM rulleskiskyting og Hovedlandsrenn