Klubbene sender søknadsskjema til sin krets innen 10. september. Kretsene skal sende søknadene videre til Norges Skiskytterforbund innen 1. oktober.

Kretsen prioriterer søknadene hvis det er flere søkere fra kretsen.

Søknadsskjema NM og HL 2016-2017

 

Skrevet av NSSF den 22. aug 2014