Klubber søker til krets innen 1. mars med dette søknadsskjemaet.

Kretsstyret behandler alle søknadene og lager en begrunnet rangering hvis det er flere søkere fra samme krets og sender det inn til nssf@skiskyting.no innen 15. mars 2014.

Vi jobber med å lage en plan for datoer og øvelser for alle DNB Cup / Statkraft Junior Cup sesongen 2014-15. Oppsett for dette vil bli lagt ut senest 15. februar på www.skiskyting.no

Skrevet av NSSF den 28. jan 2014