Norges Skiskytterforbund viser til tidligere informasjon på ny struktur for Team Statkraft, les mer her. Det vil fra og med sesongen 2015/16 bli opprettet 3 nasjonale Team Statkraft; ett i Midt-Norge (lokalisert i Trondheim), ett i Innlandet (lokalisert på Lillehammer) og ett i Oslo-området. Disse vil bli benevnt Team Statkraft Midt-Norge, Team Statkraft Innlandet og Team Statkraft Oslofjord. 

Hvert team vil få hovedtrener ansatt på heltid med NSSF som arbeidsgiver. Det blir en betydelig oppgradert satsing på de nevnte teamene; både sportslig i form av trenerressurser, og økonomisk i form av sterkt reduserte egenandeler.

Tilbudet er beregnet på løpere som ligger rett under landslagsnivå og som har ambisjoner om å bli landslagsløpere på sikt. Teamene har utøvere i alderen 20 – 25 år som målgruppe.

Kriteriene som legges til grunn for opptak i teamene vil være en vurdering av utøverens egenskaper, motivasjon og resultater.

Søknadsfrist: 20. april

Mer informasjon og skjema for å søke plass på Team Statkraft Midt-Norge

Mer informasjon og skjema for å søke plass på Team Statkraft Innlandet

Mer informasjon og skjema for å søke plass på Team Statkraft Oslofjord

Skrevet av NSSF den 13. apr 2015