Vi har fått med oss speaker og kommentator Ole Kristian Stoltenberg som kursholder.

Program:
Teori fredag 11. desember kl.18.00-20:30
Praktisk del lørdag 12. desember kl. 09:00-15:00

Kurset vil bestå av en teoretisk del fredag og en praktisk del lørdag ifm DNB Cup 2 / Statkraft Junior Cup 1.
Kurset avsluttes etter endt arrangement lørdag.
Kurset vil ta for seg blant annet tre faser av speakerens jobb, forberedelser, gjennomføring og etterarbeid.

Kursavgift: 1000 kr eks mva, reise og overnatting må dekkes av den enkelte deltaker.
Overnatting: booking@beitostolen.com
Påmelding: send e-post til vegar.rolfsrud@skiskyting.no

Påmeldingsfrist: 1. desember 2015

*forutsetter at antall deltakere er minimum 8 stk.

 

 

Skrevet av NSSF den 12. nov 2015