Det er igjen muligheter for å søke om spillemidler til utstyr. Søknadsfristen er 8. november.

Søknaden sendes via verktøykassen i Klubben online til Norges Skiskytterforbund.

Det er mulig å søke om midler til følgende utstyr:
Rekrutteringsvåpen (med futteral)
Våpenskap
Skivekikkert
Skytematter
Skytestøtte til nybegynnere
Tidtakerutstyr med elektroniske brikker
Laservåpen for blinde og svaksynte
Selvanvisere
Kulefangere
Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par