Søknaden sendes via verktøykassen i Klubben online til Norges Skiskytterforbund.

Det er mulig å søke om midler til følgende utstyr:
Rekrutteringsvåpen (med futteral)
Våpenskap
Skivekikkert
Skytematter
Skytestøtte til nybegynnere
Tidtakerutstyr med elektroniske brikker
Laservåpen for blinde og svaksynte
Selvanvisere
Kulefangere
Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par

Skrevet av NSSF den 31. jan 2013