Tilskuddsordningen «spillemidler til utstyr» videreføres i 2014. Det er i år 26,2 millioner kroner som skal fordeles. Siden starten i 2003 er det totalt fordelt ca 162 millioner kroner. Årets søknadsfrist er 29. oktober.

Alle idrettslag (og grupper i fleridrettslagene) vil i løpet av uke 39 motta en e-post med en link til søknadsskjemaet. Denne linken og tilhørende søknadsskjema må benyttes. En skal kunne legge inn søknader fra det tidspunkt klubben mottar e-posten.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

For skiskyting kan man søke støtte til følgende utstyr:

  • Rekrutteringsvåpen (med futtural)
  • Våpenskap
  • Skytematter
  • Skivekikkert
  • Skytestøtte for nybegynnere
  • Tidtakningsutstyr med elektroniske brikker
  • Laservåpen for blinde og svaksynte
  • Selvanvisere
  • Kulefanger
  • Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par

Utstyret må være kjøpt inn tidligst 1. januar 2014.

For mer informasjon, ta kontakt med Roar Nilsen på tlf: 93 43 67 50  eller e-post roar.nilsen@skiskyting.no

Mer info om spillemidler til utstyr

Skrevet av NSSF den 01. des 2014