Norges Idrettsforbund har en ordningen for utstyrskjøp som er slik at klubb/krets kan søke om inntil 1/3 av kjøpesummen. Kriteriene er blant annet at man må ha en kjøpesum mellom 10 000 – 300 000kroner.

Det er skiskytterklubbene og skiskytterkretsene som kan søke på disse midlene.
For det utstyret som klubb/krets kjøper i 2022, kan man søke om spillemidler og portalen for dette åpnes trolig mars 2023 og midlene blir normalt sett utbetalt i april/mai 2023.

Utstyr som er søknadsberettiget

– Laservåpen for blinde og svaksynte
– Rekrutteringsvåpen (med futteral)
– Våpenskap
– Skytematter
– Skivekikkert
– Skytestøtte for nybegynnere
– Tidtakingsutstyr med elektroniske brikker
– Selvanvisere
– Kulefanger
– Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par

Kontaktperson

Vegar Rolfsrud
vegar@skiskyting.no eller 976 93 662

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 22. sep 2022