Alle idrettslag (og grupper i fleridrettslagene) vil i løpet av uke 43 motta en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

For skiskyting kan man søke støtte til følgende utstyr:

  • Rekrutteringsvåpen (med futteral)
  • Våpenskap
  • Skytematter
  • Skivekikkert
  • Skytestøtte for nybegynnere
  • Tidtakningsutstyr med elektroniske brikker
  • Laservåpen for blinde og svaksynte
  • Selvanvisere
  • Kulefanger
  • Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par

Utstyret må være kjøpt inn etter 1. januar 2016.

Søknadsfrist 23. november

For mer informasjon, ta kontakt med Roar Nilsen på tlf: 93 43 67 50 eller e-post roar.nilsen@skiskyting.no

Veiledning til hvordan en søker

Retningslinjer

E-post som har blitt sendt ut til klubbene

Mer info på Idrettforbundets nettside

 

 

Skrevet av NSSF den 28. okt 2016