Årets søknadsfrist er 4. november. Alle idrettslag (og grupper i fleridrettslagene) vil i løpet av uke 41 motta en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det skal i år søkes elektronisk via Sportsadmin. En skal kunne legge inn søknader fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med mer informasjon.

Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

For skiskyting kan man søke støtte til følgende utstyr:

  • Rekrutteringsvåpen (med futteral)
  • Våpenskap
  • Skytematter
  • Skivekikkert
  • Skytestøtte for nybegynnere
  • Tidtakningsutstyr med elektroniske brikker
  • Laservåpen for blinde og svaksynte
  • Selvanvisere
  • Kulefanger
  • Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par

Utstyret må være kjøpt inn i etter 1. januar 2015.

For mer informasjon, ta kontakt med Roar Nilsen på tlf: 93 43 67 50 eller e-post roar.nilsen@skiskyting.no

Mer info om spillemidler til utstyr


Skrevet av NSSF den 08. okt 2015