Resultatlister gutter

Resultatlister jenter

Skyteresultater gutter

Skyteresultater jenter

Dokument med informasjon om Statkraft Young Star 2014

Innskytingslister gutter og jenter

Startlister gutter og jenter

Løypekart med trenersoner

Statkraft Young Star finalen går som planlagt i Holmenkollen i morgen ettermiddag.

Uttakskriterier:

Deltakere:
Inntil 30 jenter og inntil 30 gutter 15-16 år.                       

Regionskvoter:

  Jenter Gutter
Sør 2 2
Øst 14 19
Vest 4 2
Midt 6 5
Nord 4 2

Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:

  1. Resultater for de 15 beste i HL 2014 klasse 15 og 16 år. Sammenlagt plassiffer normal og sprint. 15- og 16-åringene rangeres samlet (uavhengig av klasse). Hvis likt plassiffer teller samlet løpstid.                          
  2. Antall lisenser i klasse 15 og 16 år i sesongen 2013/14 pr 23. februar 2014. Regionene får tildelt inntil 15 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.                          
  3. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1 og 2, skal de få tildelt plass på bekostning av tildelte lisensplasser (pkt 2).                          

Kriterier:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle.                       

Forfall:
Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.                       

Uttak:
Innen 16. mars, med rangering av løpere fra hver region.                       

Region Øst: Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal, Oslo/Akershus
Region Sør: Rogaland, Agder
Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane
Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Region Nord: Nordland, Troms, Finnmark                       

Kvalifiseringsrenn

Skrevet av NSSF den 11. mar 2014