Uttakskriterier:

Deltakere:
Inntil 30 jenter og inntil 30 gutter 15-16 år.

Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:

  1. Resultater for de 15 beste i HL 2014 klasse 15 og 16 år. Sammenlagt plassiffer normal og sprint. 15- og 16-åringene rangeres samlet (uavhengig av klasse). Hvis likt plassiffer teller samlet løpstid.
  2. Antall lisenser i klasse 15 og 16 år i sesongen 2013/14 pr 23. februar 2014. Regionene får tildelt inntil 15 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.
  3. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1 og 2, skal de få tildelt plass på bekostning av tildelte lisensplasser (pkt 2).

Kriterier:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle. 

Regionskvotene blir klare etter Hovedlandsrennet 2014.

Forfall:
Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region. 

Uttak:
Innen 16. mars, med rangering av løpere fra hver region. 

Region Øst: Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal, Oslo/Akershus
Region Sør: Rogaland, Agder
Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane
Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Region Nord: Nordland, Troms, Finnmark

Se kvalifiseringsrennene for de ulike regionene

 

Skrevet av NSSF den 29. nov 2013