SYS1.jpg

Statkraft Young Star 2015 arrangeres i Holmenkollen 11. februar 2015

Dokument med informasjon om Statkraft Young Star 2015

Innskytingslister

Startliste gutter

Startliste jenter

Løypekart

NB: skitesting før løpet må foregå i området overfor smøretrailerne, bak Holmenkollbakken. Løypene ellers er stengt, så de må ikke brukes før konkurransen.

Program

10.02.2015 kl 17.00 – 18.30 Trening i løypene, skytebanen er stengt.
11.02.2015 kl 13:00 Lagledermøte Holmenkollen Park Hotell 11.02.2015 kl. 15.00 Oppmøte for innskyting
11.02.2015 kl. 15.10 – 15.35 Innskyting (gutter først)
11.02.2015 kl. 15.40 Fellesstart gutter
11.02.2015 kl. 16.00 Fellesstart jenter
11.02.2015 kl. 17.30 Premieutdeling og middag på Holmenkollen Park Hotel
14.02.2015 kl. 10:35: Opptak av konkurransene vises på NRK 

 

Uttakskriterier:

Deltakere:
Inntil 30 jenter og inntil 30 gutter 15-16 år.                      

Regionskvoter:

  Jenter Gutter
Sør 2 2
Øst 14 19
Vest 4 2
Midt 6 5
Nord 4 2

Landsdelene er tildelt en kvote beregnet slik:

  1. Resultater for de 15 beste i HL 2014 klasse 15 og 16 år. Sammenlagt plassiffer normal og sprint. 15- og 16-åringene rangeres samlet (uavhengig av klasse). Hvis likt plassiffer teller samlet løpstid.                         
  2. Antall lisenser i klasse 14 og 15 år i sesongen 2013/14 pr 23. februar 2014. Regionene får tildelt inntil 15 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.                         
  3. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1 og 2, skal de få tildelt plass på bekostning av tildelte lisensplasser (pkt 2).     

Kriterier:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle.

Forfall:
Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.

Uttak:
Frist uttak kommer senere, ( rangering av løpere fra hver region).

Region Øst: Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal, Oslo/Akershus
Region Sør: Rogaland, Agder
Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane
Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Region Nord: Nordland, Troms, Finnmark    

Kvalifiseringsrenn

Skrevet av NSSF den 05. des 2014