STATKRAFT LOGO.JPG

  

Det er noe gjenglemte saker etter Statkraft Young Star. Ta kontakt med Åshild Sporsheim på tlf 997 03 752 eller e-post: ashild.sporsheim@skiskyting.no, hvis du savner noe.

Dokument med informasjon om Statkraft Young Star 2013


Løypekart Statkraft Young Star Holmenkollen


Kvalifiseringsrenn og kvalifiserte utøvere

Gutter – startliste Statkraft Young Star Holmenkollen 28. februar 2013


Jenter – startliste Statkraft Young Star Holmenkollen 28. februar 2013


Gutter – innskytingsliste Statkraft Young Star Holmenkollen 28. februar 2013


Jenter – innskytingsliste Statkraft Young Star Holmenkollen 28. februar 2013

 

Gutter – resultater Statkraft Young Star Holmenkollen 28. februar 2013

Gutter – skyteresultater Statkraft Young Star Holmenkollen 28. februar 2013


Jenter – resultater Statkraft Young Star Holmenkollen 28. februar 2013

Jenter – skyteresultater Statkraft Young Star Holmenkollen 28. februar 2013

 

Uttakskriterier

Deltakere:
Inntil 30 jenter og inntil 30 gutter 15-16 år.


Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:

  1. Resultater for de 15 b
    este i HL 2012 klasse 15 år. Sammenlagt plassiffer normal og sprint. Hvis likt plassiffer teller samlet løpstid.
  2. Antall lisenser i klasse 14 og 15 år i sesongen 2011/12. Regionene får tildelt inntil 15 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.
  3. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1 og 2, skal de få tildelt plass på bekostning av tildelte lisensplasser (pkt 2).

Kriterier:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle.

Regionskvoter: Gutter Jenter
Region Øst 16 15
Region Sør  2 2
Region Vest 2 4
Region Midt 8 5
Region Nord 2 4

Forfall:
Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.

Uttak:
Innen 25. februar 2013, med rangering av løpere fra hver region.

Region Øst: Telemark-Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdal, Oslo/Akershus

Region Sør: Rogaland, Agder

Region Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane

Region Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Region Nord: Nordland, Troms, Finnmark

Skrevet av NSSF den 24. jan 2013